Leandro Schclarek Mulinari är doktorand i kriminologi på Stockholms universitet. Han forskar bland annat om polisens profilering på grund av ras och etnicitet. För Civil Rights Defenders räkning har han publicerat den uppmärksammade rapporten "Slumpvis utvald". Under föredraget fokuserar han på muslimers särskilda utsatthet och lyfter frågor om repression men också motståndsstrategier utvecklas av utsatta grupper.

Rapporten finns att ladda ner gratis som PDF på: https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.361301.1513071572!/menu/standard/file/CRD-5600-Rapport_Slumpvis-utvald_final.pdf

Slumpis utvald?

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag