"Det vi vill berätta om" är en skriva workshop som vill utforska skrivande, själv och gemensamt. Vem är det som skriver? Till vem? Om vem? För vem?

Genom, med och i kollektivet utforskar vi orden för utopi, för:

"Revolutionen är att vakna och att drömma"

"Your silence will not protect you" ord talade av Audrie Lord som blev en skrivarkurs på göteborgs kvinnofolkhögskola. Efter några år finns nu communityn av människor som skriver i marginalerna, i centrum, i sprickorna, som en kroppslig strejk av ord mot makten. Hör folk från kursen läsa gemensama och egna texter.

 skrivworkshop

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag