Målet med workshopen är att tillsammans reflektera över rasism och privilegier. Vi kommer att diskutera vad strukturell rasism är, hur rasism kan identifieras och genom praktiska exempel förstå hur det fungerar i praktiken. Hur? Genom att presentera den svenska seriescenen utifrån ett icke vitt och icke eurocentristiskt perspektiv. Hur seriernas bilder normaliseras, vissa aspekter och rasistiska element, där rasismen används för att etablera vitheten. Amalia kommer att introducera oss för de svenska serierna, och hur uppfattningen om "den andre" normaliseras. Välkomna!

Amalia är den första icke-vita serieskapare från Sverige som har publicerat antirasistiska serier. År 2007 fick hon Civil Courage Award efter att ha kämpat mot sin arbetshopare, som utsatte henne för sexuell och rasistisk trakasserier.

Amalia Álvarez

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag