SCHEMAT

FROM DEMOCRACY TO FREEDOM

- Crimethinc.

CrimethInc. är ett internationellt nätverk av revolutionärer som sträcker sig från Kansas till Kuala Lumpur. I över tjugo år har vi publicerat nyheter, analyser, böcker, tidskrifter, affischer, videor, podcasts och ett brett utbud av andra material - allt upphovsrättsfritt, producerat och distribuerat av frivilligt arbete, utan att förlita sig på extern finansiering eller marknadsutveckling . Vi samordnar också föreläsningsturneer, disskutioner och olika andra offentliga event. Trots att vi sällan söker offentligt erkännande för våra ansträngningar, avspeglas allt vi gör av vårt deltagande i sociala rörelser.

"Demokrati är dagens mest universella politiska ideal. George Bush åberopade det för att motivera invaderingen av Irak. Obama gratulerade rebellerna på Tahrir Square för att föra detta till Egypten; Occupy Wall Street hävdade att den hade destillerat sin rena form. Från Demokratiska Folkrepubliken Korea till den autonoma regionen i Rojava, nästan alla regeringar och folkrörelser kallar sig demokratiska.

Och ändå var det demokrati som tog Donald Trump till makten, för att inte tala om Adolf Hitler.

Vad är demokrati, exakt? Hur kan vi försvara oss mot demokratiskt valda tyranner? Finns det en skillnad mellan regering och självbeschikking? På den senaste boken från CrimethInc. kollektivet, vi kommer att utforska dessa frågor och mer. Följ med oss för en livlig diskussion!"

PÅ ENGELSKAÄR (BRISTEN PÅ) REPRESENTATIVITET ETT PROBLEM?

- Amalia Álvarez

Amalia Álvarez är författare och serietecknare, hon släppte sin bok Fem papperslösa kvinnors historier år 2013 och hennes serier har publicerats i tidskrifterna Mana, Liberación och Arbetaren.

"Tyvärr har jag inte hittat en vetenskaplig studie som har undersökt hur det verkligen ser ut med representativiteten i den svenska seriebranschen vilket är ett problem i sig.

Av egen erfarenhet, genom ett antal år i branschen, har jag definitivt fått uppfattningen att det verkar vara så att det finns en stor brist på representativitet. Den bilden delas av flera, projektet Tusen serier till exempel. När jag pratar om representativitet, menar jag inte de bilder, av personer som rasi-fieras som icke vita, som de VITA "progressiva" teck-narna ritar. Jag menar ut-trycket i konst-formen serier, för hur vi ser på oss själva, våra kroppar, det som omger oss. Vårt uttryck för socialrealism, satir, osv.

Här behöver den svenska seriescenen berikas. "De andra" erfarenheterna saknas, och det saknar inte bara i serie branchen, utan i majoritet av konst skolan, projekter, stependier, etc.

Alltså, icke vita i serier av VITA, kan inte ersätta serier av icke vita. Inte heller i andra konst escen.

För en majoritet av de icke vita organisationerna är den antirasistiska kampen, en politisk kamp, inte en fråga om moral. Det räcker inte med ursäkter. Vi vill ha ver-klig för-ändring av ras-makt-ordningen."

PÅ SVENSKAAN ANARCHIST NEWSPAPER FROM COPENHAGEN

- Orkanen

Orkanen är en anarkistisk, gratis tidning som ges ut månadsvis från Köpenhamn, nu existerar sedan ett år tillbaka

"Varför det existerar, idéerna bakom det, vilka ämnen det täcker och hur det görs och distribueras, utmaningar och positiva sidor, överväganden efter det första året.

Efter presentationen kan vi förhoppningsvis ha en liten diskussion och dela tankar med varandra och erfarenheter av anarkistiska publiceringsprojekt, tidningar och annat. "

https://orkanen.noblogs.org/

PÅ ENGELSKASKRIVWORKSHOP

- Hanna och Sara Wikmann

Hanna och Sara Wikman är två författare, anarkister och ledare för den här skrivstuden, med några år av erfarenheten.

Spökstad, skitnödig, lurvig, akut. Är bara några av alla ord du kan använda dig av på skrivverkstad med Hanna och Sara Wikman. Välkommen du som nästan aldrig skriver någonting eller du som skriver hela tiden! Alla välkomna, bara du känner ett sug efter att uttrycka dig i ord.

Vi förstår svenska och engelska och du kan skriva på vilket språk du vill, men övningarna förklaras på svenska eller engelska.

OBS! Max 12st personer

PÅ SVENSKA/ENGELSKASELF-ORGANIZED COUNTER-INFORMATION VS COMMERCIAL SOCIAL MEDIA

- Enough is Enough, Crimethinc, anarkism.info and Gatorna

Digitala plattformer har varit ett utrymme för tvister mellan sociala rörelser. Mycket kritik har riktats för användningen av den konventionella sociala median, medan andra har fört fram posetiva aspekter kring ett medvetet utnyttjande av kommersiella digitala forum i kampen mot staten och kapitalismen.

Samtidigt har anarkister alltid varit paradigmatiska när det gäller att bygga självorganiserat media (som Indymedia-nätverk) i hopp om att motverka det kommersiella inflytandet av konventionel medier och skapa utrymme för att mobilisera radikala rörelser över det politiska spektrat, organisera protester, vilket möjliggör counter-information, och ett sätt att föra fram budskap.

Disskutionen kommer även ske i ljuset av den senaste informationen ang Facebook och Cambridge Analytics skandalen med digital dataövervakning. Kamrater från tre digitala counter-informationsprojekt (Enough is Enough, Crimethinc, anarkism.info och Gatorna) kommer presentera sina projekt och delta i en paneldiskussion om för- och nackdelar med digitala medier i radikala rörelser.

PÅ ENGELSKAUPRISINGS AGAINST THE POLICE FROM FERGUSON TO TODAY

St. Louis, en liten stad i hjärtat av USA, har varit en mittpunkt för kampen mot polisen, inklusive de nu världsberömda Ferguson riot. En anarkist från St. Louis kommer för att utforska historier kring dessa kamper i just St. Louis och varför de blev en katalysator för andra uppror runt om i landet.

I förståelsen av rioting som en legitim strategi och en handling av ett kollektiv i sorg, kommer vi att diskutera arv av white supremacy, myten om "yttre agitatorer" och den roll som anarkister kan spela i dessa kamper.

PÅ ENGELSKARADICAL UNIONS: A HISTORICAL PERSPECTIVE

- CNT, IWW och SAC

Mainstream trade unionism och reformism har i många år bidragit till nedgången av militant arbetsplatskamp och radikala fackföreningar. I ljuset av hamnkonflikten i Göteborg och OK18-arbetskonflikten i den offentliga sektorn i Danmark, likaså en nerslag av neoliberala europeiska stater mot strejkrätten, anordnar Malmös anarkistiska bokmässa en paneldiskussion om radikala fackföreningar över hela världen ur ett historiskt perspektiv.

Inbjudna talare kommer att presentera CNTs historia (Confederación Nacional del Trabajo är ett spansk konfederation av anarkosyndikalistiska fackföreningar, som länge var ansluten till International Workers Association. Under perioden de arbetade med den senare gruppen var det också känt som CNT-AIT. Historiskt har CNT också anslutit sig till Federación Anarquista Ibérica, därav har det även kallats CNT-FAI. Genom sin historia har det spelat en viktig roll i den spanska arbetarrörelsen), IWW (The Industrial workers of the world, vars medlemmar ofta kallas "Wobblies", är en internationell fackförening som grundades 1905 i Chicago, Illinois i USA. Facket kombinerar allmän unionism med industriell unionism, eftersom det är en allmän fackförening vars medlemmar är organiserade inom branschen. IWWs filosofi och taktik beskrivs som "revolutionär industriell unionism", med band till både socialistiska och anarkistiska arbetarrörelser) och SAC.

PÅ ENGELSKACONSERVE AND CONTROL

- Otter Lieffe

Otter är en arbetaklass, femme, trans kvinna i och ut Bryssels och Berlin. Hon h a working class, femme, trans woman in and out of Brussels and Berlin. She has been involved in grassroots activism for nearly two decades, in Latin America, the Middle East, Europe and North America. At various times Otter has found herself involved in queer community organising, land reclamation and language teaching in migrant worker communities.

Conserve and Control är skrivet från kanterna. Karaktärer som är icke-binära, arbetarklass, funktionshindrade och trans tar en central plats när vi blir transporterade till ett queer och grönt paradis som, vilket gäller för alla utopier, inte går att lita på.

Som en professionell sexarbetare och arbetsklassaktivist nyanserar Otter Lieffe etiken i arbete, kink, sex och aktivism. I hennes andra roman utforskar hon vad det kan innebära att verkligen skapa politisk förändring och frågar vem som hamnar på efterkälken i processen. Hon uppmanar oss att ta vår plats i kampen och ta vår fantastiska komplexitet med oss till frontlinjen.

Denna banbrytande nya historia kan läsas ensam eller som följeslagare till Margins and Murmurations.

Under denna händelse kommer Otter att läsa från boken och signera kopior.

Läs mer om Otter och hennes böcker här:

www.otterlieffe.com

PÅ ENGELSKAREBELLIOUS MOURNING

- Cindy Milstein

Cindy Milstein is the author of "Anarchism and Its Aspirations," coauthor "Paths toward Utopia: Graphic Explorations of Everyday Anarchism," and editor of the anthologies "Taking Sides: Revolutionary Solidarity and the Poverty of Liberalism" and "Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief" as well as the Lexicon series pamphlets. Long engaged in anarchistic organizing, social movements, and collective spaces, Cindy was death doula for three parents over the past four years. Currently, Cindy organizes with a collective around the general theme of "care not cops" and is on the core collective of the Institute for Advanced Troublemaking, an anarchist summer school in Worcester, MA.

Join Cindy Milstein, editor of "Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief" (AK Press, fall 2017), for reflections on the relation between structural losses, mourning, and resistance. This collection, as Silvia Federici, author of "Caliban and the Witch," puts it, "uncovers the destruction of life that capitalist development leaves in its trail. But it is also witness to the power of grief as a catalyst to collective resistance."

Via first-person and/or frontline stories, the anthology's thirty-seven contributors illuminate, bittersweetly, that we can bear almost anything when it is worked through collectively. Grief is generally thought of as something personal and insular, but when we publicly share loss and pain, we lessen the power of the forces that debilitate us, while at the same time building the humane social practices that reduce suffering and accentuate quality of life for everyone. Addressing tragedies from Fukushima to Palestine, incarceration to eviction, AIDS crises to border crossings, and racism to rape, the intimate yet tenacious writing in this volume shows that mourning can pry open spaces of contestation and reconstruction, empathy, and solidarity.

PÅ ENGELSKAInfoprat om "612" fascisterna demonstration i Finland

- Varis Helsinki

Varis är ett nätverk som täcker hela Finland och har som syfte att förstöra den organiserade fascismen och eliminera dess samhälleliga grogrund. Vi motsätter oss fascismen i alla dess former; politiskt, ideologiskt och fysiskt. Nätverket består av självständiga och självstyrande grupper som bestämmer sina egna mål och verksamhetsprinciper. Allt beslutsfattande inom och mellan grupper sker på lika villkor.

"Sedan 2014, på Finlands självständighetsdag den 6 december, har en lös koalition av finländska fascister organiserat en "612" fackelmarsch i Helsingfors och samlade i bästa fall över tusen deltagare. Att hävda att den finländska nationalismen är tilltalande, sägs att demonstrationen bara är "patriotisk" och inte politisk utan genom såväl nyckelorganisatörerna som deltagarna, den kan kopplas direkt till den fascistiska rörelsen, inklusive den nordiska motståndsrörelsen. Demonstrationen har återupplivat en tradition av mycket rättvisa demonstrationer som inte har funnits i Finland i denna skala sedan andra världskriget. Protester mot det har också samlat tusentals. Samtalet från finländska antifascister kommer att gå genom demonstrationens bakgrund och historia och människorna bakom det, liksom historien om motstånd mot den. "

PÅ ENGELSKAEFTER G20

- Kamrater från Hamburg

Röket har krökt, allt verkar återgå till det normala sedan tusentals tog gatorna, kämpade mot lagen, expropierade och förstördes. Bara förtrycket stannade? Ett år efter G20-revolten i Hamburg vill vi titta på en hypotes som vi kan göra ur ett anarkistiskt perspektiv på socialt uppror och dess egenskaper. Från detta vill vi också prata och diskutera om kommande och pågående konflikter och kamp.

PÅ ENGELSKAKATERINA GOGOU

- Colletivo Neri Pennuti

Katerina Gogou (1940-1993) var en anarkistiskt poet från Aten. Hon hade en framträdande roll i 80-talets radikala politiska och kulturella scen i Exarcheia. Hennes dikter speglar de marginaliserade delarna av samhället under den tiden samtidigt som hon tog ställning för narkomaner, prostituerade, kriminella, homosexuella, hemlösa och migranter. Katerinas poesi har alltid varit inflytelserik i den radikala rörelsen i Grekland. Colletivo Neri Pennuti har översatt dikter till engelska.

PÅ ENGELSKAAnarkistisk kritik av radikal demokrati

- Markus Lundström

Vad har Husbykravallerna att säga om demokrati och anarki? Ekonom-historikern Markus Lundström presenterar sin bok "Anarchist Critique of Radical Democracy: The Impossible Argument", som genom en intervjustudie med Husbybor belyser hur den svenska demokratin motarbetar autonomi och självorganisering i Husby, något som spelade in i Husbykravallernas 2013. För att förstå denna demokratins inneboende konflikt undersöks den anarkistiska idétraditionen, som först motsätter sig demokratin, sedan omskriver anarkismen som kamp för en radikal demokrati, för att sedan reclaima den klassiskt anarkistiska demokratikritiken. Boken argumenterar för att det mångbottnade och historiskt föränderliga förhållandet mellan demokrati och anarki bidrar till utforskandet av den radikala demokratins möjligheter, och begränsningar.

PÅ SVENSKAEuropean struggles for free public transportation!

- PLANKA, grekisk anarkistisk nätverk

The issue of free public transportation has intensified during the years of severe neoliberal attacks against european societies. Public transportation constitutes an essential element of the urban environment and a pre-condition for the "well-function" of the capitalist economy and the social life of the european city. Transportation fees is a class measure and an indirect tax against the poor, the unemployed, youngsters and so on. At the same time, the implementation of new high-tech surveillance infrastructures at stations and vehicles, as part of the modernization of the state and its adjustment to neoliberal obsessions, strengthens the society of control.

Despite great sociopolitical, economic and structural differences between the european north and the european south, we can find similar struggles in both regions.

Malmö’s Anarchist Book Fair has invited representatives of Planka (a network of groups that works locally in Sweden for free public transportation) and of a network of Anarchist groups, squats, local assemblies from Athens and Piraeus(Greece) that organizes rallies and propaganda against the “restructuring” of public transportation in the metropolitan area of Athens, to present their struggles and engage in a panel discussion about free public transportation.

PÅ ENGELSKABATONGERNA SLÅR NEDÅT

- Jonas Lundström

En berättelse om brottsbekämpning, är en anarkistiskt inspirerad kritik av brottsbekämpningen, rättssystemet, och, inte minst, polisen. Aktivisten, författaren och frivilligarbetaren Jonas Lundström presenterar en analys rotad i både aktivistiska erfarenheter och etablerad forskning som lyfter fram brottsbekämpningen inte som en möjlighet, utan som ett problem.

Rättssystemet med dess poliser, domstolar, fängelser och ideologi skyddar en djupt ojämlik och destruktiv samhällsordning med våld, och vägrar se sig självt i spegeln, menar Jonas Lundström.

PÅ SVENSKAANARKO HAIKU

- Birk Andersson

Jag började skriva haiku-dikter 2017 och blev snabbt besatt. Min bok "Anarko Haiku" kom ut i höstas och nästa bok kommer ut kommande höst. Det finns egentligen ett antal regler inom haiku men jag följer dem inte och kallar mina dikter för anarkistiska haiku. https://fripress.se/anarko-haiku/

PÅ SVENSKAAutonomt motstånd för djurens frigörelse

- en diskussion

Motstånd mot djurförtryck har i grunden stått i konflikt med auktoritet, kapitalismen och dominans. Dock saknar den nutida och stora djurrättsrörelsen ofta ideologisk riktning och har därför blivit en isolerad, och avpolitiserad kompis med den gröna kapitalismen.

Detta har gjort att olika grupper distanserat sig från djurrättsrörelsen trots en i grunden likadan syn på vikten av solidaritet med andra djurs frigörelse.

Det går inte att förneka att djuren befinner sig längst ned i klasspyramiden, och om vi verkligen vill ha anarki och total frigörelse kan vi inte strunta i det.

Det händer mycket, och fort i detta nyliberala/nyfascistiska samhälle och spelplanen ändras hela tiden, därför bjuds det under bokmässan in till denna diskussion om vart den autonoma rörelsen för djurs frigörelse befinner sig just nu och hur den kan fortsätta framåt.

Tills alla är fria.

PÅ SVENSKARadical Mental Health, vad är det?

Hur begreppet mental hälsa i sig skapar föreställningar som gör det svårt både att göra motstånd och att må bra (om det nu är det vi är intresserade av). Vad kan vi göra för att hjälpa varandra och hur kan vi gemensamt röra oss bort från det biopsykiatriska paradigmet? Och varför är dessa frågor intressanta för en anarkistisk bokmässa? Jo, därför att de rådande strukturerna kring mental hälsa förstör våra liv. Föreläsningen utgår från egna betraktelser och personliga erfarenheter, och kommer kanske att bestå av fler frågor än svar.

PÅ SVENSKAPROVA ANARKISMEN I LIVET

- Cindy Milstein

This workshop will look at anarchism as an ethical compass that points simultaneously to an overarching critique of all forms of hierarchy and an expansive social vision of what it could mean to be free people in a free society. It will also explore what it means to aspire toward and practice anarchism as a living, breathing, prefigurative politics, where notions such as self-organization and self-governance, mutual aid and solidarity, autonomy and collectivity, dignity and care, to name a few, become commonsensical second nature as well as the basis for new social relations and social organization.

PÅ ENGELSKAFramtiden är vår - Panelsamtal om HBTQIA+kamp, organisering och Pride.

- Rosa/Svart (Malmö), Oh Lorde (Göteborg) och Revolutionär Pride (Stockholm)

I år arrangeras Europride i Göteborg, i Malmö sitter högerpolitiker i toppen på Pride-arrangemanget och i Stockholm är det för dyrt för många att ens delta. Vad är ett Europride när Sverige stänger sina gränser och hur mycket pengar tjänar egentligen städer och företag på pink washing? Nazister attackerar Pride och poliser har ett eget block i paraden. Var är då vår plats i allt detta? Den tar vi.

Med repression väcks också motstånd. Kom och lyssna på ett samtal mellan Rosa/Svart Pride Malmö, Revolutionär Pride Stockholm och Oh Lorde från Göteborg. Ett samtal om hur queera nätverk byggs, om hur grupperna arbetar med alternativ och förhållningssätt till Officiella Pride. Men också om varför den queera rörelsen behövs inom vänstern och vad vi förväntar oss av våra allierade inom rörelsen.

Delta i ett samtal om hur vi skapar ett samhälle där vi krossar nationsgränser, där HBTQIA+communityt är öppet för alla oavsett socioekonomisk bakgrund och pappersstatus. Och hur vi fram tills dess skapar trygga rum i det samhälle vi lever.

PÅ SVENSKATHE NETWORK: repressions against anarchists and antifascists in Russia and fabricated terrorist cases.

- Russian anarchist

Since October 2017 numerous anti-authoritarian activists in Russia experienced arrests on terrorist charges. Many of them were kidnapped by Russian state security service called FSB and tortured with electricity and other methods. After days of tortures, nearly all of them were forced to plead guilty to being part of so-called „Network” – mythical organization established to carry out terrorist attacks during upcoming president elections and FIFA World Cup, and to overthrow Putin’s regime. FSB never stopped: people are still being tortured and kidnapped on multiple occasions in different cities.

An activist from Russia will talk about unprecedented situation, brutal tortures, possibly the heaviest criminal case against anarchists that were ever faced in nowadays Russia and possible developments. Come to listen, think and discuss the ways to support imprisoned comrades. How do we deal with bitter repressions? How do we strike back? During the event there will be a direct opportunity to financially support ongoing solidarity campaign.

PÅ ENGELSKAKreativ aktion (Arbetsplatsorganisering)

- Örestad LS

Örestad LS är Malmös enda anarkosyndikalistiska fackförening och välkomnar arbetare med eller utan jobb. I år firas 10 år som fristående fackförening. Örestad LS är vänorganisation till IWA (International Workers' Association), den enda internationella organisationen som arbetar med praktisk solidaritet över landsgränser.

Traditionellt sett har fackliga aktivister lärt sig organisera och bygga solidaritet från veteraner på arbetsplatsen. Det sättet att lära sig på har praktiskt taget suddats ut av en kombination av lagar, mindre arbetsplatser, passiva fackföreningar, ökad mobilitet samt det ständigt ökande hotet från prekära anställningar.

Den här workshoppen är ett smakprov på en heldagskurs som brittiska Solidarity Federation utvecklat, och delat med sig av till Örestad LS, för att ge nybörjare verktygen till att organisera sin arbetsplats, praktiskt taget oavsett hur bra eller dåliga lagarna är (inklusive indragen strejkrätt).

Workshoppen – och i ännu högre grad, heldagskursen – lämpar sig för all form av organisering, men är fokuserad på arbetsplatsorganisering. Workshoppen handlar om hur man bygger självförtroende och solidaritet, vikten av möten samt hur man med fantasi och kreativitet kan utmana chefer utan att riskera för mycket själv.

PÅ SVENSKAStrike back - försvara strejkrätten

- Infomöte

I det här infomötet berättar vi om "Strike back - försvara strejkrätten", en massaktion som kommer hållas i Stockholm den 25:e augusti för att försvara strejkrätten. Vi går igenom vad inskränkningarna i strejkrätten kan leda till, hur du kan involvera dig, vad våra mål är och våra planer.

För mer info, se https://www.facebook.com/events/203641356920062/

PÅ SVENSKAInfosamtal om Code Rood

After four successful actions in three years, the German climate mass action Ende Gelände now heads for the Netherlands! Code Rood is the summer of 2018s biggest climate action and the target is Europe’s largest fossil gas extractor.

Comrades from AG Hedvig and Ende Gelände Sweden visits us to talk about the action, the mobilization and how to get to Groningen.

Background:

Since late 50s the Groningen area has supplied fossil gas for Shell, Exxon and the Dutch state. The amount of gas stored under the Groningen soil is huge and the extraction here is bigger than anywhere else in Europe.

But the extraction comes with a price. When the bubble of gas decreases due to the extraction, the ground follows. During the last decades the area has been exposed to several earthquakes – every week. Homes have been destroyed and people have been left without home, money and hope for the future. Locals have been protesting for years and tried everything to make the state listening to their problems. Without any success. Now they’ve teamed up with climate activists who share the goal of taking down these climate villains!

PÅ ENGELSKA