Dystopi. Naturkatastrofer. Klimatförändringar bortom räddning. Osäker framtid. Högerns framfart. Krig. Byggandet av murar. Rasism. Förlust av rättigheter…

Löpsedlarna förutspår ingenting bra. Slitaget på jorden, i människorna, är uppenbart. Striderna förs i världens alla hörn. Segrarna finns där. Vi behöver minnas dem. De vill få oss att tro att den enda verkligheten som finns, är den som de planerar. De vill få oss att tappa lusten till idéer, förlora kampglädjen och segervissheten.

“ Vi delar inte deras dialektik. Vi reser ett UTOPIA, vi vill skapa ett projekt.”

Revolutioner, revolter och uppror är en del av mänskligheten och har varit det så länge auktoriteter har funnits. Vi har en historia som sträcker sig över två århundraden, vi har ärvt idéer som sträcker sig över sekel, av kamper som trots våldet och repressionen som utövats mot dem fortsätter att existera. Vi har ett förflutet kantat av segrar och förluster, av revolutioner och massakrer, som alla har något att lära oss. Vi har ett förflutet kantat av människor, kamrater som stupat för sina idéer, för att ha försvarat modeller som inte anpassade sig till det etablerade samhället; de trodde sällan att de skulle lyckas men hindrades inte av det.

Vi bär stolt med oss det förflutna och en ny världen i våra hjärtan men vi vill inte att det ska sluta här.

Den institutionella vänstern är tydligare än någonsin en kropp utan livsgnista; som trots att den kan gå, är rutten på insidan. Sveket mot arbetarklassen, rasismen, den interna korruptionen och jakten på makt till varje pris. Vi svämmar över av exempel. Här och överallt. Det är i stället på gatan, i våra kvarter, på arbetsplatsen eller platser där vi möts för att ha kul eller lära oss som vi finner allierade, med vilka vi kan konspirera mot den rådande ordningen.

Vi vill därför samlas igen under en anarkistiska bokmässa. Dela och diskutera idéer, lära av varandra, skapa erfarenheter och starkare band.

Det har nu gått ett år sedan gick ihop och organiserade Malmös senaste bokmässa. Det var en lång process, där vi försökte hitta en blandning av böcker, publikationer, föredrag och teman att diskutera. Under sex månaders möten organiserades mässans strukturer. Vi försökte skapa ett intressant program för alla och på ett sätt som alla, på ett eller annat sätt, kände sig bekväma med.

Bokmässan arrangerades helgen den 16-18 juni 2018. Ungefär 300 personer rörde sig genom Sofielunds Folkets hus, genom samtal, debatter, böcker, tidningar, skratt, spänningar, kunskap och stöd. Ungefär hälften av programpunkterna var på svenska och resten var på engelska. Det var fint att träffa mycket folk som kommit långväga för att dela denna helg med oss.

Vi hoppas att vi ses igen under helgen den 7-9 juni 2019, i Sofielunds Folkets hus i Malmö.

Vi måste ut ur våra hus, ge oss ut på gatorna, mötas, arbeta i konfliktens föreningar, varsamma eller glada, i spillrorna av denna värld. Organisera dig. Organisering har aldrig handlat om annat än att älska sig själv.

Gör anarkismen till ett hot igen.

loggan
-->