RADIKAL MILJÖKAMP

Vår planet står under konstant attack från vår civilisations extraktion av råvaror. Vi befinner oss mitt i det 6e massutdöendet av arter.

Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna. I en färsk rapport spås att upp till 1 miljon av jordens 8 miljoner arter kommer dö ut till 2050. Fastän det troligtvis är kört behöver vi ändå kämpa på och försöka försvara de spillror av "orörd natur" som finns kvar. Detta samtal handlar om de kamper som pågår i Europa.

Miljö kamp

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag