Kärlek, säger bell hooks, är viljan att utöka det egna jaget, med syftet att vårda sin egen eller en annans andliga utveckling.

Kärlek, säger Emma Engdahl, är en rest som uppstår när vi har behov som vi inte kan tillfredsställa på egen hand, uttrycker de behoven och blir tillfredsställda av den andre.

Kärlek, säger Anna G. Jónasdóttir, är en kraft som ger den älskade förmågan att bygga sig själv som människa, och män exploaterar kvinnors kärlekskraft utan att ömsesidigt ge tillbaka.

Kärlek, säger Zygmunt Bauman, är en kreativ drift och liksom annan kreativ verksamhet vet man aldrig säkert vart eller vad kärleken leder till.

Förälskelse, säger Francesco Alberoni, är en kollektiv rörelse som involverar endast två personer.

Kärlek, säger bell hooks, är ett verb. Det är något vi gör. (Eller inte gör.)

Dessa författare, och många fler förstås, försöker fatta vad kärlek är. Det ska vi också försöka göra. I denna två timmar långa studieträff läser vi några korta texter om kärlek och diskuterar. Är samtalet om kärlek en flummig politisk återvändsgränd, eller rentav en nyckel till anarki och kommunism?

Workshopen hålls på svenska men möjlighet att bilda smågrupp som läser texter och diskuterar på engelska.

kärlek

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag