Statens repressionsorgan koncentrerar sig i allt högre grad på insamlandet av digital data. Detta sker dels mot politiska rörelser som en helhet för att skapa lägesbilder för att kunna bedriva långsiktig repression, men också gentemot specifika individer i syfte att fängsla dessa.

I denna workshop lär ni er grunderna av digitalt självförsvar. Vi kommer utgå ifrån våra vanliga aktivistpraktiker och väva samman det digitala, sociala och politiska i en workshop-liknande diskussion. Kom gärna med specifika frågor och/eller era devices för att underlätta spridandet av digital säkerhet.

cibersecurity

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag