Gatufester, kravaller, polisvåld och kollektiv. Romanen Brev från en cell tar sin utgångspunkt i Reclaim The Streets-rörelsens Malmö år 2000, men det är också en berättelse om socialt arv och hur någon som levt sitt liv i konfrontation med samhället hittar ett sammanhang där motståndet blir en kollektiv kraft.

Brev från en cell är en berättelse om socialt arv, sociala rörelser och hur flykt och strävan möts i en skärningspunkt under några höstmånader.

Henrik Johansson är författare, kritiker och skrivpedagog. Efter debuten 2013 med Av kött och blod har han kommit ut med novell- och diktsamlingen Johanssons liv, arbetsglädje och återuppståndelse, samt romanen Raya. Han var även redaktör för Föreningen Arbetarskrivares uppmärksammade antologi Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar.

Brev från en cell

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag