Föreläsning och diskussion

En diskussion baserad på vår (anarkism.info) pamflett med samma namn. Vi går igenom anarkismens grunder, så som vi ser dem, och diskuterar sedan det hela tillsammans. Vi hoppas att den här programpunkten kommer att ge något både för nya och mer erfarna anarkister.

Workshop

En workshop där vi med hjälp av några roliga övningar tillsammans diskuterar vad anarkism betyder för oss och även får känna på hur det kan vara att försöka tillämpa anarkism i praktiken.

Vad är anarkism

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag