50% av alla koldioxidutsläpp är kopplade till det globala industriella jordbrukssystemet. Samtidigt ger detta upphov till andra miljökatastrofer som övergödning, utarmning av jordar, skogsskövling och massutrotning av arter. AG Hedvig pratar om varför den radikala klimatrörelsen just nu attackerar det industriella jordbruket, kampanjen Free the Soil och höstens massaktion mot konstgödseljätten YARA.

Free the soil

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag