"International anarchist defence fund är ett internationellt kollektiv som erbjuder stöd till anarkister runt om i världen som är utsatta för repression eller har hamnat i en svår situation på grund av politiska åsikter eller aktivism. Under årets gång har vi skickat stöd till kamrater i bland annat Indonesien, Italien, Grekland, Sverige och Ryssland. Kom och lyssna på presentation av fonden och vad vi gör samt passa på att ställa frågor. Tills alla är fria!"

immortal

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag